Statut (2007)

- partial -

Descarca statutul complet (2007)

Federatia Ecvestra Romana are ca scopuri:

 1. Sa fie singura autoritate nationala care asigura cadrul organizat pentru concursuri nationale si internationale in toate disciplinele ecvestre.
 2. Sa elaboreze strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport, in concordanta cu strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania.
 3. Sa organizeze, conduca, controleze, orienteze, dezvolte si sa promoveze activitatea in domeniul sportului ecvestru, din sfera sa de competenta.
 4. Sa reprezinte Romania in competitiile internationale.
 5. Sa respecte regulile de incadrare cu specialisti, de igiena si de protectie si securitate a muncii aplicabile disciplinelor sportive, tuturor structurilor sportive.
 6. Sa incurajeze invatamintul in toate disciplinele ecvestre agreate si practica folosirii calului in scopuri de performante sportive si recreative (in colaborare cu ANS si MEC).
 7. Sa garanteze respectarea regulamentelor interne si internationale, etica sportului definita de C. O. S. R. si C. I. O.
 8. Sa incurajeze respectul principiilor si spiritului sporturilor ecvestre, in special in ceea ce priveste raportul om - cal (Codul de Conduita).
 9. Sa promoveze spiritul olimpic, intelegerea si cooperarea intre structurile sportive din toata tara, sa dezvolte autoritatea si prestigiul lor.
 10. Sa stabileasca si sa intretina relatii cu federatiile din alte tari, cu FEI si sa asigure participarea la intreceri si manifestari internationale a echipelor, sportivilor si specialistilor.
 11. Sa recunoasca interesele tuturor partilor participante la miscarea ecvestra (concurenti, proprietari, organizatori, oficiali si sponsori) creindu-le un cadru de dezvoltare.
 12. Sa apere interesele tuturor practicantilor sporturilor ecvestre si sa ii reprezinte.
 13. Sa apere interesele ramurii de sport in relatie cu organele legislative si administrative.
 14. Sa promoveze masurile de prevenire si control al utilizarii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare in practica activitatii sportive.
 15. Sa previna si sa combata violenta prin promovarea spiritului de fair - play.
 16. Sa intervina (dupa abilitarea MAA) in selectia cailor de sport; sa participe la cresterea prestigiului international al cresterii calului de sport romanesc. Federatia poate primii subventii necesare acestei activitati in cadrul unui protocol intre MTS si MAA.

Pentru realizarea scopurilor propuse FER are ca mijloace:

 1. Grupeaza, prin afiliere, supravegheaza si controleaza, toate structurile sportive ecvestre - persoane juridice de drept privat si public - pe teritoriul Romaniei; faciliteaza crearea unora noi prin coordonarea activitatii si asistenta tehnica, morala si materiala.
 2. Intocmeste calendarul sportiv intern si international al sporturilor ecvestre din Romania.
 3. Stabileste reglementari privind desfasurarea competitiilor interne; coordoneaza organizarea tehnica a acestora.
 4. Organizeaza sau patroneaza competitiile internationale care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul MTS.
 5. Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor si sefilor de pista, privind formarea perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu. Promoveaza orientarea metodica in materie de constructie a parcursurilor.
 6. Organizeaza, prin comisia veterinara controale, inspectii si teste ale programului antidoping (MCP).
 7. Colaboreaza cu structuri din cadrul ANS, MEC pentru formarea si perfectionarea specialistilor. Conform articolului 61 (2) din Legea 472/2004, carnetul de antrenor se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Sport si confera titularului drepturile si obligatiile prevazute ´┐Żn statutul antrenorilor, statutele si regulamentele federatiilor.
 8. Elaboreaza si urmareste aplicarea sistemului de programe, norme, bareme privind selectia.
 9. Acorda licentele pe nivel de probe si discipline, interne si internationale, percepind produsul vinzarii lor in calitate de unica autoritate.
 10. Evalueaza nivelul de maiestrie a practicantilor cu licenta eliberindu-le atestate corespunzatoare. Participa, prin specialisti, la cursurile pentru monitori in turismul ecvestru.
 11. Stabileste conditiile de afiliere; omologheaza si verifica conditiile minimale de functionare a structurilor sportive ecvestre,.
 12. Elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor si loturilor de performanta la competitiile internationale, detinand in exclusivitate competenta de inscriere.
 13. Avizeaza infiintarea asociatiilor judetene de resort si cea a municipiului Bucuresti.
 14. Instituie sistemul de informare si documentare, editeaza si publica documente, buletine informative, reviste de specialitate.
 15. Organizeaza simpozioane, cursuri si stagii pe probleme organizatorice, tehnico - metodice, marketing, sponsorizare, etc.
 16. Creaza si acorda premii, recompense si distinctii in conditiile legii.
 17. Exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de Legea Sportului 69/2000, Legea 551/2004, si potrivit Regulamentelor Intern si de Disciplina.
 18. Colecteaza fonduri pentru finantarea activitatii federatiei, in conditiile legii.